КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МОКРЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

Н А К А З

22.02.2019 р.                                                                                 № 01-02/23

с.Мокрець

Про організацію інклюзивного

навчання в у 2018-2019 н.р.

 

       Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року №872, враховуючи інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 р. №1/9-384, лист Міністерства освіти і науки України 12.07.2017 №1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, висновку Комунального закладу Броварської районної ради інклюзивно-ресурсного центру від 14.12.2018 р. № 122  про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Організувати інклюзивне навчання учню 5 класу Уткіну Дмитру   (10.06.2007 р.н.) відповідно висновку психолого-педагогічної консультації   з 01 березня 2019 року.

     2. Спільно з учителями-предметниками, батьками дитини, класним керівником 5-го класу і заступником директора з навчально-виховної роботи для  Уткіна Дмитра  учня 5 класу, розробити індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план для дітей з тяжким порушенням мовлення   з урахуванням висновків психолого-педагогічної консультації.                                               

                                                                                                      До 01.03.2019р.

2

     3.  Розробити навчальну програму для учня за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів ЗСО ІІ ступеня  для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.                                             До 01.03.2019р.  (відп.ЗДНВР В.Марфутко)

     4. Розробити календарні плани для учня 5 кл., згідно  з освітньою програмою спеціальних закладів ЗСО ІІ ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами.                                                       До 01.03.2019р.    (відп. учителі-предметники)                   

     5. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учня згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу визначеним індивідуальним навчальним планом.               Постійно.    Учителі-предметники

     6. Залучати Уткіна Дмитра до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану його здоров’я.

                      Постійно   (відп. кл.керівник 5 кл. Н.Раєнок, соц.педагог О.Яроцька)

     7. Асистенту вчителя НВК з інклюзивним та інтегрованим навчання     Жеребіло О.М. забезпечити:

7.1. Виконання посадових обов’язків асистента вчителя.

7.2. Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами.

7.3. Спільно з учителями-предметниками, батьками дитини з особливими освітніми потребами, класним керівником 5 класу і заступником директора з навчально-виховної роботи для Уткіна Дмитра, учня з особливими освітніми потребами,    розробити   індивідуальну  програму  розвитку  та  індивідуальний

навчальний план з урахуванням висновків психолого-медико-педагогічної консультації.                                                  До 04.02.2019 р..

7.4. Вести учнівське портфоліо для відображення навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її інтересів.

      8. Практичному психологу О.Жеребіло:

8.1. Вивчати стан адаптації учня  у 5 класі.                          Постійно

8.2. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям-предметникам, які викладають у  5 класі  з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі.                                                                                                                                                  Постійно

8.3. Проводити корекційно - розвиткові заняття.                                         Постійно

8.4. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини і родини.  Постійно

        9. Класному керівнику Н.Раєнок

9.1. Запобігати проявам негативного ставлення в учнівському колективі, дискримінації, вести цілеспрямовану роботу у учнівським колективом класу, спрямовану на виховання толерантності, добра, милосердя.              Постійно

3

9.2. Забезпечити постійну співпрацю з батьками дитини, яка має особливості психофізичного розвитку, їх інформування, педагогічну підтримку, залучення до організації навчально-виховного процесу.                                                 Постійно

      10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи В.Марфутко:

10.1. Взяти під контроль:

- організацію навчання учня з особливими освітніми потребами Уткіна Дмитра     у 5 класі з інклюзивною формою навчання;

- обов’язкове проведення корекційно - розвивальних занять і соціально-психологічний супровід;

- здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання та рівня досягнень учня з особливими освітніми потребами.                                               Постійно

10.2. Провести методичну нараду вчителів - предметників, які викладають у класах інклюзивного навчання, з питань методики організації навчально-виховного процесу.                                                                                                                   До 01.03.2019 р.

10.3. Щомісяця на нараді при директорові інформувати про стан навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання.                           Щомісяця

     11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК                                                 Н.Лях

З наказом ознайомлені:

___________В.Марфутко

___________О.Яроцька

___________О.Жеребіло

___________Н.Раєнок

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МОКРЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

Н А К А З

31.01.2019 р.                                                                                 № 01-02/19

с.Мокрець

Про введення посади

асистента вчителя

 

 

    Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року №872, враховуючи інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 р. №1/9-384, з метою забезпечення педагогічного супроводу дитини з особливими педагогічними потребами, учениці 5 класу Григораш Іванни

НАКАЗУЮ:

     1. Призначити асистентом вчителя Жеребіло Ольгу Михайлівну з 01 лютого 2019 року.

     2. Асистенту вчителя НВК з інклюзивним та інтегрованим навчання     Жеребіло О.М. забезпечити:

2.1. Виконання посадових обов’язків асистента вчителя.

2.2. Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами.

2.3. Спільно з учителями-предметниками, батьками дитини з особливими освітніми потребами, класним керівником 5 класу і заступником директора з навчально-виховної роботи для Григораш Іванни, учениці з особливими освітніми потребами,    розробити   індивідуальну  програму  розвитку  та  індивідуальний

 

 

2

 

навчальний план з урахуванням висновків психолого-медико-педагогічної консультації.                                                                                              До 04.02.2019 р..

2.4. Вести учнівське портфоліо для відображення навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її інтересів.

     3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи В.Марфутко.

 

 

Директор НВК                                                                       Н.Лях

З наказом ознайомлені:

___________В.Марфутко

 

___________О.Жеребіло

 

 

 

КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МОКРЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

Н А К А З

 

28.01.2019 р.                                                                                 № 01-02/13

с.Мокрець

Про організацію психолого-

педагогічного супроводу дитини

з особливими освітніми потребами

 

 

 

      Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», висновку Комунального закладу Броварської районної ради інклюзивно-ресурсного центру від 21.11.2018 р. № 124 та з метою створення оптимальних умов для навчання дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дитини з особливим освітніми потребами в класі з інклюзивним навчанням

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Організувати роботу команди психолого-педагогічного супроводу для реалізації інклюзивного навчання в НВК (5 кл.) у складі:

Голова команди – Лях Н.М., директор НВК;

Члени команди  - Марфутко В.В., заступник директора з НВР;

                              -  Жеребіло О.М., практичний психолог;

                              - Раєнок Н.П., класний керівник 5 класу;

                              - Яроцька О.А., соціальний педагог;

                              - вчителі-предметники 5 класу.

2

 

     2. Команді психолого-педагогічного супроводу розробити індивідуальну програму розвитку учениці 5 класу Григораш Іванни. (відп.Марфутко В.В.)

     3. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Марфутко В.В..

 

 

Директор НВК                                                                         Н.Лях

 

З наказом ознайомлені:

___________В.Марфутко

___________О.Жеребіло

___________Н.Раєнок

___________О.Яроцька

 

 


 

КАЛИТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МОКРЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

 

Н А К А З

22.02.2019 р.                                                                                 № 01-02/23

с.Мокрець

Про організацію інклюзивного

навчання в у 2018-2019 н.р.

 

       Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року №872, враховуючи інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 р. №1/9-384, лист Міністерства освіти і науки України 12.07.2017 №1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, висновку Комунального закладу Броварської районної ради інклюзивно-ресурсного центру від 14.12.2018 р. № 122  про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Організувати інклюзивне навчання учню 5 класу Уткіну Дмитру   (10.06.2007 р.н.) відповідно висновку психолого-педагогічної консультації             з 01 березня 2019 року.

     2. Спільно з учителями-предметниками, батьками дитини, класним керівником 5-го класу і заступником директора з навчально-виховної роботи для            Уткіна Дмитра  учня 5 класу, розробити індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план для дітей з тяжким порушенням мовлення   з урахуванням висновків психолого-педагогічної консультації.                                               

                                                                                                      До 01.03.2019р.

2

     3.  Розробити навчальну програму для учня за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів ЗСО ІІ ступеня  для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.                               До 01.03.2019р.  (відп.ЗДНВР В.Марфутко)

     4. Розробити календарні плани для учня 5 кл., згідно  з освітньою програмою спеціальних закладів ЗСО ІІ ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами.                          До 01.03.2019р.    (відп. учителі-предметники)                   

     5. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учня згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу визначеним індивідуальним навчальним планом.               Постійно.    Учителі-предметники

     6. Залучати Уткіна Дмитра до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану його здоров’я.

          Постійно         (відп. кл.керівник 5 кл. Н.Раєнок, соц.педагог О.Яроцька)

     7. Асистенту вчителя НВК з інклюзивним та інтегрованим навчання     Жеребіло О.М. забезпечити:

7.1. Виконання посадових обов’язків асистента вчителя.

7.2. Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами.

7.3. Спільно з учителями-предметниками, батьками дитини з особливими освітніми потребами, класним керівником 5 класу і заступником директора з навчально-виховної роботи для Уткіна Дмитра, учня з особливими освітніми потребами,    розробити   індивідуальну  програму  розвитку  та  індивідуальний

навчальний план з урахуванням висновків психолого-медико-педагогічної консультації.                                                  До 04.02.2019 р..

7.4. Вести учнівське портфоліо для відображення навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її інтересів.

      8. Практичному психологу О.Жеребіло:

8.1. Вивчати стан адаптації учня  у 5 класі.                          Постійно

8.2. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям-предметникам, які викладають у  5 класі  з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі.                                             Постійно

8.3. Проводити корекційно - розвиткові заняття.                        Постійно

8.4. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини і родини.  Постійно

        9. Класному керівнику Н.Раєнок

 

3

9.1. Запобігати проявам негативного ставлення в учнівському колективі, дискримінації, вести цілеспрямовану роботу у учнівським колективом класу, спрямовану на виховання толерантності, добра, милосердя.              Постійно

9.2. Забезпечити постійну співпрацю з батьками дитини, яка має особливості психофізичного розвитку, їх інформування, педагогічну підтримку, залучення до організації навчально-виховного процесу.                                      Постійно

      10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи В.Марфутко:

10.1. Взяти під контроль:

- організацію навчання учня з особливими освітніми потребами Уткіна Дмитра     у 5 класі з інклюзивною формою навчання;

- обов’язкове проведення корекційно - розвивальних занять і соціально-психологічний супровід;

- здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання та рівня досягнень учня з особливими освітніми потребами.                                               Постійно

10.2. Провести методичну нараду вчителів - предметників, які викладають у класах інклюзивного навчання, з питань методики організації навчально-виховного процесу.                                                          До 01.03.2019 р.

10.3. Щомісяця на нараді при директорові інформувати про стан навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання.           Щомісяця

     11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК                                                 Н.Лях

З наказом ознайомлені:

___________В.Марфутко

___________О.Яроцька

___________О.Жеребіло

___________Н.Раєнок

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти,                                        Директор Мокрецького НВК

молоді та спорту                                                       __________Н.Лях

Калитянської селищної ради

____________Є.Ткаченко

 

Індивідуальний навчальний план

для дитини з особливими освітніми потребами

Григораш Іванни

учениці 5 класу Мокрецького НВК на 2018-2019 н.р.

(складено на основі робочого навчального плану закладу освіти та Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (з навчання українською мовою для дітей з порушенням слуху, дітей зі зниженим слухом),

наказ МОН України № 627 від 12.06.2018, таблиця 8)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість год. на тиждень

Інваріантна складова

ЗСО

Спец.

Інкл.

Мови і література

Українська мова

3,5

3

3

Англійська мова

3

2

3

Українська літер.

2

2

2

Зарубіжна літер.

2

1

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

Технології

Трудове навчання

2

3

2

Інформатика

1

1

1

Природознавство

Природознавство

2

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

2

2

Разом

23,5+3

25

22+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

1

2,5

Етика (курс за вибором)

 

 

1

На корекційно-розвиткові заняття

 

 

4

Корекція розвитку

 

 

2

Соціально-побутове орієнтування

 

 

1

Розвиток мовлення

 

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахуванням фкорекційно-розвиткових занять та фізичної культури

28

25

25

Всього годин

30

30

30