Оновлені програми для 5-9 класів

Наказом МОН України від 07.06.2017 №804затверджено оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Передбачається, що оновлення програм 5-9 класів сприятиме формуванню ключових компетентностей школярів, таких як: спілкування державною та іноземними мовами, математичної компетентності, основних компетентностей у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрової компетентності, умінню вчитися впродовж життя, ініціативності і підприємливості, соціальної та громадянської компетентності тощо.Також представниками робочих груп наданіроз'яснення ключових зміноновлених програм для учнів 5-9 класів. Навчальні програми (перейти на сайт mon.gov.ua)

ПЕРЕЛІК  НАВЧАЛЬНИХ  ПРОГРАМ  З  ПРЕДМЕТІВ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ  ЗА  ВАРІАТИВНИМИ СКЛАДНИКАМИ

 

-«ЕТ ИКА», 5клас, 6 клас – по 1 годині (авт. Федченко С.В., 2014 рік);

 

- «ВСТУП  ДО  ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ»  - 5 клас – 1 година (авт. .Мисан В.І., 2014рік);

 

- «ВОЛЕЙБОЛ» -5-8 класи – по 1 годині (авт.  Коломієць Т.А., 2014 рік.);

 

- «МІФОЛОГІЯ» - 6 клас – 1 година

 

- « ПРАКТИКУМ   З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ»- 8 клас- 1 година, 9 клас – 1 година (авт.. Омельчук С,А,, 2017 рік);

 

- «ОСНОВИ  ПОДАТКОВИХ  ЗНАНЬ» - 9 клас –(авт. Капач , Коваленко,2014рік).

 

 - МІФОЛОГІЯ (КЗВ) -6 клас -1година (Нікітіна І.П., 2016 р.)

 

 - ІСТОРІЯ Голокосту (КЗВ) -10 клас -0.5 години (авт.Щупак І.Я., 2015 р.)

 

«Стилістика сучасної української мови (ф) – 10 кл. – 1 год. (Авраменко О.,  2015 р.)