СПИСОК  УЧИТЕЛІВ  МОКРЕЦЬКОГО НВК

на 01 жовтня 2018 року

 

        Назва школи і її тип       

   Мокрецький НВК

Адреса: область    Київська          район   Броварський      село   Мокрець

У НВК  на 5/ІХ     класів  10    учнів     156

 

Прізвище, ім’я, по батьк.

Рік нар.

ст

а

т

ь

нац.

Заб. жит.

Посада

Назва навч.закл. який зак.

спец. учит. за од. освіт.

осн. роб. чи сум.

Заг. стаж пед. роб.

З якого часу прац. в дан. шк.

який пред

викл

Навантаження в год. на тиждень у класах

назва навч. закл.

де наб. квал.

заочн

Рік остан.курс.

пере-

підг.

Рік атест.

 кат., пед-званн

І-ІІІ (ІУ)

У-ІХ

Х

1.

Лях

Наталія Михайлівна

1959

ж

укр

забез

Директ. НВК

Укр.дер.ун-т ім.Драгоманова Ніжинський ДПІ

 

уч.біол

осн.

39

1982

хімія

-

7

2

-

2015

2015

вища,

ст.вч.

2.

Марфутко Валентина Володимир.

1966

ж

укр

забез

ЗДНВР

Київський державний педагогічний інститут імМ.Горького

уч.укр.мови та літ. уч. зар.літ.

осн.

30

1988

заруб.

літер.

-

10

2

-

2015

2016 вища

3.

Раєнок Наталія Павлівна

1975

ж

укр.

забез

учитель

Ніжинський держ. педаг.

інститут

вчитель географ та біології

осн

10

2010

біол., геогр. ос.зд. прир

-

22,5

3,5

-

2014

2015  І кат.

4.

Карпенко Ольга Іванівна

1949

ж

укр

забез

учитель

Київський держ. ун-т ім.Шевченка

уч.укр.мови та літер.

осн

52

1966

укр.м та літер.

-

9,5

9

-

2015

2016 вища ст.уч.мет

5.

Севрук

Ольга Василівна

1956

ж

укр

забез

учитель

Київський держ. ун-т ім.Шевченка

уч.укр.мови та літер.

осн

44

1981

укр.м та літ. етика

-

18

 

-

2017

2014

вища

6.

Макаренко Алла Павлівна

1967

ж

укр

забез

учитель

Ніжинський держ.пед.ін-т Гоголя

уч.англ.та нім. мови

осн

31

1985

англ. мова

8

15

2

-

2018

2015 вища

7.

Отрох

Тетяна Іванівна

1953

ж

укр

забез

учитель

Ніжинський держ. пед.ін-т

вч.ма-темат.

осн

35

2008

мате-мат.

-

9.5

4

-

2018

2015

вища

8.

Співак Наталія Олексіївна

1989

ж

у

к

р

не

забез

учитель

Ніжинський держ.універ ім.Гоголя

уч.мат. фізик

 

осн

8

2013

матемфізик

-

20,5

3

-

2017

2017 ІІ кат.

9.

Чередничок Валентина Олексіївна

1969

ж

укр.

забез

учитель

Переясл.-Хмельн.

ДПУ-т ім.Сковороди

уч.іст. та пра-возн.

осн.

16

1997

істор. право

-

19

5

 

2015

2016, вища

10.

Буряк

Олег Миколайович

1982

ч

укр

забез

учитель

Ніжинський держ.пед. університет

вч.істор

осн

9

2009

фіз-

ра

 

19

9 г гурт роб.

4,5

-

2016

2017

І кат.

11.

Яроцька Оксана Анатоліївна

1986

ж

укр.

забез

Пед.-орг., соціал. педаг.

Переяслав-Хмел. держ.пед.утет ім.Сковороди

вихов. дошк. віку

осн.

8

2010

пед.

орг., соц. пед.

-

-

-

-

2016

2017

ІІ кат.

12.

Корчевська Галина

Яківна

1960

ж

укр

вища ст. уч.

учитель

поч.кл

 

Київський ДП ін-т

Київський ДПун-т

уч.поч. класів уч.рос.м.та літ

осн

36

2000

поч. класи

22

-

 

-

2016

2017

вища, ст.вч

13.

Іванова Світлана Миколаївна

1969

ж

укр.

забез

учитель

поч.кл

Укр.держ.пед.унів ім.Драгоманова

уч.поч класів уч.укр.мови та літер.

осн.

30

1988

поч.

класи

21

-

 

-

2015

2017

вища, ст.вч.

14.

Лобода

Алла

Іванівна

1981

ж

укр.

забез

учитель поч.кл

Укр.держ.пед. унів.ім.Драгоманова

уч.поч.класів

осн.

17

2010

поч. класи

23

-

 

-

2017

2015

І кат.

15.

Зарічна Людмила Василівна

1974

ж

укр.

забез

учитель поч.кл.

Переяслав-Хмел. ун-т

уч.поч.класів

(пр.пс)

осн

22

2010

поч. класи

23

-

 

-

2017

2015

І кат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Жеребіло Ольга Михайлівна

1973

ж

укр.

забез

виховат. ЗДО практ. психол.

Уманське пед. училище ім.Шевченка Ніж.держ.у-т ім.М.Гоголя

вихов. дошк. закл.,

соц.пед практ.п

осн

11

2013

Вихов ЗДО

практ псих.

0,9 ст.

0,5 ст.

 

 

 

2018

2013 ІІ кат.

17.

Литовченко Зінаїда Дмитрівна

1973

ж

у

кр

забез

виховат. ЗДО

Уманське пед. училище ім.Шевченка

вихов. дошк. закл.

осн

22

2013

Вихов ЗДО муз. керівн

0,9 ст.

0,5 ст.

 

 

2011

2015

спец. 2017

18.

Гончарова Оксана Вікторівна

1983

ж

укр

забез

учитель

Київський міський пед. коледж, у-тет економіки і права «КРОК»

Вч.поч.школи, викла-дач вищих нав.зак.

осн

12

2014

Музичне мист., бібл.

3

4 год. гурт роб.

5

 

-

2015

2016 ІІ кат.

19.

Ліскевич Валентина Анатоліївна

1988

ж

укр

забез

виховат. ЗДО

Київ.акад.між економіки та міжнародних відносин

бака-лавр міжн. економ зі знан. іноз.м.

осн

2

2014

Вихов ЗДО

0,9 ст.

 

 

 

 

Спец.

20.

Жебровська Тетяна Валеріївна

1992

ж

у

к

р

забез

Вихова-тель ЗДО

Барський гуманітарний педагогічний коледж ім.Грушевсь-кого

учитель почат. класів

осн.

5

2013

Вихов ЗДО

0,9 ст.

 

 

 

 

Спец.

 

 

 

 

 

Директор НВК                                Н.Лях