Науково-методична та експериментальна роботи

     Методична робота є однією із основних компонентів управлінської діяльності навчально-виховним процесом, яка несе обслуговуючий характер по відношенню до педагогічної діяльності вчителя, виховує в учителів вимогливе ставлення до своєї роботи та передбачає свободу вибору вчителями змісту і форм роботи.

     Науково-методичною проблемою школи є - «Розвиток творчих здібностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей».

     Методичне забезпечення здійснюється шляхом методичних об’єднань. У школі працює чотири методичних об’єднання.

Пріоритетні напрямки:

- коригування змісту освіти (розробка варіативної частини  навчального плану, визначення змісту факультативів для допрофільного навчання, курсів за вибором із урахування профілю навчання, інтересів учнів і батьків;

- розробка і апробація навчальних програм для викладання допрофільних предметів варіативної частини навчального плану;

- опанування нових педагогічних технологій;

- ознайомлення вчителів з інноваційними процесами в педагогіці, особливістю навчання здібних і обдарованих учнів;

- пошук і цілеспрямований відбір обдарованих учнів;

- створення максимально сприятливих умов для навчання здібних і обдарованих учнів.

     Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність розгортання інноваційних процесів в освітній системі.

 

  

Педагогічний колектив

Педагогічних  працівників  -21

обслуговуючого персоналу - 15

Якісний  склад:

Вища категорія  - 9

Перша категорія – 5

Друга категорія  -3

Спеціаліст   - 2

Учитель-методист  - 1

Старший учитель – 3

Структура методичної роботи

 

     У навчальному закладі  використовуються групові та індивідуальні форми організації методичної роботи.

     Науково-методичною проблемою школи є - «Розвиток творчих здібностей дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей».

     Методичне забезпечення здійснюється шляхом методичних об’єднань. У школі працює 4 методичних об’єднання.

 

 

п/п

Шкільні методичні об’єднання

Керівник

Проблема, над якою працює

1.

МО вчителів початкових класів

Іванова С.М.

Інноваційні технології – шлях до вирішення проблем організації освітнього процесу в сільській школі

2.

МО вчителів гуманітарного циклу

Карпенко О.І.

Запровадження передових технологій навчання

3.

МО вчителів природничо-математичного циклу

Раєнок Н.П.

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання

4.

МО класних керівників

Чередничок В.О.

Виховання творчої особистості, здатної до самовдосконалення