ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Педрада від 17.04.2019 № 01-22/06                                                                                       Директор НВК

                                                                                                                                                   

                                                                                                                           __________Н.Лях

                                                                                    

С К Л А Д

 

комісій для проведення державної підсумкової атестації в 9 класі 

Мокрецького НВК  у 2018-2019 н.р.

 

Дата

Час

Час вик.

ДПА

Предмет

Голова атестаційної комісії

Учитель, що проводить атестацію

Член атестаційної комісії

04.06.2019

(вівторок)

9.00

60 хв.

Українська мова (диктант)

Марфутко Валентина Володимирівна, освіта вища, ЗДНВР, учитель зарубіжної  літ., укр.мови та літератури, спеціаліст вищої категорії

Севрук  Ольга Василівна, освіта вища, учитель української мови та літер.,  спеціаліст вищої  категорії

Макаренко Алла Павлівна, освіта вища, учитель англійської мови, спеціаліст вищої  категорії

07.06.2019

(п’ятниця)

 9.00

 

135 хв.

Математика (письмово)

Лях Наталія Михайлівна, освіта вища, учитель біології та хімії, директор НВК, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»

Співак Наталія Олексіївна, освіта вища, учитель математики, спеціаліст другої категорії

Отрох Тетяна Іванівна, освіта вища, учитель математики, спеціаліст вищої категорії

13.06.2019

(четвер)

     9.00

 

60 хв.

Біологія  (письмово)

Лях Наталія Михайлівна, освіта вища, учитель біології та хімії, директор НВК, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»

Раєнок Наталія Павлівна, освіта вища, учитель географії та біології, спеціаліст першої категорії

Співак Наталія Олексіївна, освіта вища, учитель математики, спеціаліст другої категорії

 

 

Підготувала: ЗДНВР В.Марфутко

 

 

 

                                                                                                                                                            

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Педрада від 17.04.2019 № 01-22/06                                                                                       Директор НВК

                                                                                                                                                  

                                                                                                                           __________Н.Лях

 

                                                                                                                                                             

 

С К Л А Д

 

комісій для проведення державної підсумкової атестації в 4 класі

Мокрецького НВК у 2018-2019 н.р.

 

 

Дата

Предмет

Голова атестаційної комісії

Учитель, що проводить атестацію

14.05.2019

 

Українська мова  

Марфутко Валентина Володимирівна, освіта вища, ЗДНВР, учитель укр.мови та літ., зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії

Лобода Алла Іванівна, учитель початкових класів, класний керівник 4 класу, освіта вища, спеціаліст першої категорії

16.05.2019

Математика (письмово)

Лях Наталія Михайлівна, освіта вища, директор НВК, учитель хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»

Лобода Алла Іванівна, учитель початкових класів, класний керівник 4 класу, освіта вища, спеціаліст першої категорії

 

 

Підготувала: ЗДНВР В.Марфутко

 

 

 

 

 

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Педрада від 17.04.2019 № 01-22/06                                                                                       Директор НВК

                                                                                                                                                  

                                                                                                                               ________Н.Лях

                                                                                    

                                                      

                                                                                                                                                             

 

 

 

Р О З К Л А Д

 

проведення державної підсумкової атестації в 4-му класі Мокрецького НВК

Броварського району Київської області у 2018-2019 навчальному році

 

Клас

14.05.2019 (вівторок)

16.05.2019 (четвер)

4

Українська мова

(письмово)

09:25

Математика

(письмово)

09:25

 

 

 

Підготувала: ЗДНВР В.Марфутко

 

 

 

 

 

 

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Педрада від 17.04.2019 № 01-22/06                                                                                       Директор НВК

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                _________Н.Лях

                                                                                    

                                     

                                                                                                                                                         

                                                                                        

Р О З К Л А Д

 

проведення державної підсумкової атестації в 9-му класі Мокрецького НВК

Броварського району Київської області у 2018-2019 навчальному році

 

Клас

04.06.2019 (вівторок)

07.06.2019 (п’ятниця)

13.06.2019 (четвер)

9

Українська мова

(диктант)

09:00

Математика

(письмово)

09:00

Біологія

(письмово)

09:00

 

 

 

 

Підготувала: ЗДНВР В.Марфутко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПА для учнів 4-их класів.

 

 

 

Особливості ДПА для 4 класу

На підсумкову атестацію для учнів молодшої школи винесені такі предмети:

українська мова;

математика;

літературне читання.

 

 Основні положення екзаменації:

ДПА проходить у письмовій формі, а завдання для неї розробляють учителі-предметники, які орієнтуються на вимоги освітніх програм Міносвіти;

учні пишуть роботу протягом одного уроку (45 хвилин);

завдання для учнів можуть бути написані на звичайній дошці, спроектовані на електронну дошку або роздані учням у вигляді окремих листків-квитків;

атестаційні роботи повинні містити навчальний матеріал, який був вивчений учнями в рамках шкільної програми, а завдання повинні мати різні рівні складності і носити комплексний характер.

Розглянемо особливості структури і змісту кожного з іспитів.

ДПА з української мови

 

Квитки можуть бути розроблені за однією із двох можливих схем. Перша схема передбачає диктант або текст для переписування, в якому пропущені деякі орфограммы. Робота будується так, щоб учень міг показати свої навички в правописі, мовленнєві навички, творчі здібності та вміння зв'язно висловлювати думки, тому в неї будуть включені додаткові завдання, спрямовані на виявлення та оцінку всього вищепереліченого.

 

Один з іспитів перевірить знання школярами рідної мови – української.


Міністерство освіти рекомендує таку структуру роботи:

Диктант або текст для переписування об'ємом від 50 до 55 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограмм, що представляють собою виключення з правил. Диктант або текст можуть бути оцінені в 6 балів.

Завдання до тексту, які перевіряють мовні знання і вміння учнів. Всього таких завдань може бути 4
(кожне з яких оцінюється в 1 бал).

Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 пропозицій. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

Друга форма роботи передбачає комбінацію диктанту (або тексту з пропущеними словами) і тестів, які перевірять правопис та мовленнєві навички учнів. Міносвіти рекомендує так
ий  зміст роботи:

Диктант або текст для переписування об'ємом від 25 до 30 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограмм, що представляють собою виключення з правил. Диктант або текст оцінюються в 3 бали.

Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 речень. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

Тестові завдання закритого типу, у яких школяр повинен буде вибрати одну вірну відповідь з трьох запропонованих. Кожен тест оцінюється в 1 бал.

Тести відкритого типу, на які потрібно дати коротк
у відповідь або встановити відповідність між шістьма компонентами. Ця частина  може принести учневі 2 бали.

Тести відкритого типу з короткою відповіддю. Такий тест
також оцінюється в 2 бали.
Виконання всіх видів робіт оцінюється в 12 балів максимум.

ДПА по літературному читання

Учитель має право сформувати два види екзаменаційних квитків. Перший вид – це робота, в основі якої знаходиться текст для читання про себе, а також завдання з даного тексту, які перевіряють розуміння прочитаного, творчі здібності та вміння висловлювати власну думку. Міносвіти рекомендує такий  зміст і структуру роботи:

Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинно перевищувати 2 одиниці. Максимальна довжина речень – 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

Завдання, складене на основі тексту, який перевіряє розуміння сенсу прочитаного і вміння працювати з текстом. Таких завдань може бути 6
                     ( кожне оцінюється в 1 бал).

Одне завдання творчого характеру, в якому потрібно письмово висловити власну думку. Обсяг написаного повинен становити 2-3 пропозиції. За таку роботу можна заробити 2 бали.

 

Щоб успішно здати літературне читання, потренуйтеся з дитиною заздалегідь
Друга форма квитка заснована на тексті для читання і складених за нього тестових і творчих завдань. Пропонується дотримуватися такої структури:

Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 1 одиницю, а пропозиції повинні складатися не більше ніж з 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

Тести закритого типу, в яких потрібно вибрати одну відповідь з трьох запропонованих у квитку. Тестів може бути 2 кожен приносить 1 бал.

Тести, які передбачають, що учень дасть коротку відповідь. Завдання оцінюється в 2 бали.

Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити відповідність між 6 компонентами (1 тест, за який нараховується 2 бали).

Творче завдання, в якому потрібно висловити свою думку щодо прочитаного художнього тексту. Учень повинен написати 4-5 речень (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

Перевірка читання про себе здійснюється наступним чином – учням пропонується взяти ручки чи олівці і починати читання по команді вчителя. По закінченню трьох хвилин вчитель зупиняє читання, а школярі ставлять крапку біля слова, на якому були змушені зупинитися. Учитель відзначає прогрес кожного учня, а потім дає їм час дочитати до кінця, щоб мати можливість працювати з завданнями, складеними на основі фрагмента. Максимум балів, який можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

ДПА з математики

В даному випадку вчителям-предметникам також дається вибір з двох можливих форм атестаційної роботи. Перша форма виглядає наступним чином:
Завдання, в якому потрібно виконати три дії. Оцінюється в 3 бали.

Вираз з дужками, в якому потрібно працювати з
багатоцифровими числами і здійснювати дії в певному порядку (1 завдання 2 бали).

Завдання на порівняння чисел і перетворення величин (2 завдання по 1 балу за кожне).

Завдання на знаходження частини від числа (1 завдання, як
е оцінюється в 1 бал).
Робота з геометричним матеріалом, що складається з 2 завдань по 1 балу за кожне.

Творча задача, в якій потрібно застосувати логіку (1 завдання, як
е оцінюється в 2 бали).

Друга форма математичного іспиту відрізняється включенням тестової частини. Обчислення до тестів учень повинен записувати і здавати разом з листочками тестування, щоб учитель бачив хід виконання робіт. Рекомендується скласти квиток з таких завдань:

Тести відкритого типу, в яких потрібно вибрати вірний варіант 1 з трьох запропонованих (3 тіста по 1 балу).

Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити послідовність чи знайти відповідності між компонентами (2 тесту по 2 бали за кожне).

Тести відкритого типу, що передбачають коротку відповідь (1 завдання, як
е оцінюється в 2 бали).

Завдання, що передбачає розгорнуту відповідь (1 завдання, за як
е нараховується 3 бали).

Максимум балів, як
і можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

 

Не запускайте математику з першого класу, щоб потім не завалити ДПА!

 

Як підготуватися до ДПА?
Основна мета батьків при підготовці до іспитів – заспокоїти дитину і не допускати зайвих хвилювань. Звичайно, ДПА – це не звичайна контрольна робота. Але це і не ЗНО, від якого багато в чому залежить майбутнє учня.

 

            Підготовка до підсумкової атестації буде успішною, якщо дотримуватися                                 декількох порад:
-- напишіть з дитиною хоча б кілька диктантів та творів на теми, які йому цікаві. Така робота допоможе зрозуміти, які помилки найчастіше допускає школяр, та попрацювати над їх усуненням;

-- складіть план читання українських художніх творів, щоб розвинути техніку читання про себе. Розпитуйте дитину про прочитаний твір, щоб він прагнув не просто читати як можна швидше, але і розуміти, про що йде мова;

якщо ваша дитина пропусти
ла  якісь уроки в школі і не дуже добре розуміє наступний матеріал, сядьте з нею і розберіться у темах;


за пару місяців до ДПА починайте повторювати всю шкільну програму, щоб освіжити і закріпити знання.