ДПА для учнів 4-их класів.

 

 

 

Особливості ДПА для 4 класу

На підсумкову атестацію для учнів молодшої школи винесені такі предмети:

українська мова;

математика;

літературне читання.

 

 Основні положення екзаменації:

ДПА проходить у письмовій формі, а завдання для неї розробляють учителі-предметники, які орієнтуються на вимоги освітніх програм Міносвіти;

учні пишуть роботу протягом одного уроку (45 хвилин);

завдання для учнів можуть бути написані на звичайній дошці, спроектовані на електронну дошку або роздані учням у вигляді окремих листків-квитків;

атестаційні роботи повинні містити навчальний матеріал, який був вивчений учнями в рамках шкільної програми, а завдання повинні мати різні рівні складності і носити комплексний характер.

Розглянемо особливості структури і змісту кожного з іспитів.

ДПА з української мови

 

Квитки можуть бути розроблені за однією із двох можливих схем. Перша схема передбачає диктант або текст для переписування, в якому пропущені деякі орфограммы. Робота будується так, щоб учень міг показати свої навички в правописі, мовленнєві навички, творчі здібності та вміння зв'язно висловлювати думки, тому в неї будуть включені додаткові завдання, спрямовані на виявлення та оцінку всього вищепереліченого.

 

Один з іспитів перевірить знання школярами рідної мови – української.


Міністерство освіти рекомендує таку структуру роботи:

Диктант або текст для переписування об'ємом від 50 до 55 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограмм, що представляють собою виключення з правил. Диктант або текст можуть бути оцінені в 6 балів.

Завдання до тексту, які перевіряють мовні знання і вміння учнів. Всього таких завдань може бути 4
(кожне з яких оцінюється в 1 бал).

Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 пропозицій. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

Друга форма роботи передбачає комбінацію диктанту (або тексту з пропущеними словами) і тестів, які перевірять правопис та мовленнєві навички учнів. Міносвіти рекомендує так
ий  зміст роботи:

Диктант або текст для переписування об'ємом від 25 до 30 слів. У тексті повинно бути пропущено близько 25% слів, у тому числі орфограмм, що представляють собою виключення з правил. Диктант або текст оцінюються в 3 бали.

Завдання творчого характеру, що передбачає формулювання 3-4 речень. Дана частина роботи може принести ще 2 бали.

Тестові завдання закритого типу, у яких школяр повинен буде вибрати одну вірну відповідь з трьох запропонованих. Кожен тест оцінюється в 1 бал.

Тести відкритого типу, на які потрібно дати коротк
у відповідь або встановити відповідність між шістьма компонентами. Ця частина  може принести учневі 2 бали.

Тести відкритого типу з короткою відповіддю. Такий тест
також оцінюється в 2 бали.
Виконання всіх видів робіт оцінюється в 12 балів максимум.

ДПА по літературному читання

Учитель має право сформувати два види екзаменаційних квитків. Перший вид – це робота, в основі якої знаходиться текст для читання про себе, а також завдання з даного тексту, які перевіряють розуміння прочитаного, творчі здібності та вміння висловлювати власну думку. Міносвіти рекомендує такий  зміст і структуру роботи:

Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинно перевищувати 2 одиниці. Максимальна довжина речень – 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

Завдання, складене на основі тексту, який перевіряє розуміння сенсу прочитаного і вміння працювати з текстом. Таких завдань може бути 6
                     ( кожне оцінюється в 1 бал).

Одне завдання творчого характеру, в якому потрібно письмово висловити власну думку. Обсяг написаного повинен становити 2-3 пропозиції. За таку роботу можна заробити 2 бали.

 

Щоб успішно здати літературне читання, потренуйтеся з дитиною заздалегідь
Друга форма квитка заснована на тексті для читання і складених за нього тестових і творчих завдань. Пропонується дотримуватися такої структури:

Незнайомий учням художній текст, в якому міститься від 330 до 390 слів. Кількість незнайомих слів не повинна перевищувати 1 одиницю, а пропозиції повинні складатися не більше ніж з 12 слів. Завдання оцінюється в 4 бали.

Тести закритого типу, в яких потрібно вибрати одну відповідь з трьох запропонованих у квитку. Тестів може бути 2 кожен приносить 1 бал.

Тести, які передбачають, що учень дасть коротку відповідь. Завдання оцінюється в 2 бали.

Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити відповідність між 6 компонентами (1 тест, за який нараховується 2 бали).

Творче завдання, в якому потрібно висловити свою думку щодо прочитаного художнього тексту. Учень повинен написати 4-5 речень (1 завдання, яка оцінюється в 2 бали).

Перевірка читання про себе здійснюється наступним чином – учням пропонується взяти ручки чи олівці і починати читання по команді вчителя. По закінченню трьох хвилин вчитель зупиняє читання, а школярі ставлять крапку біля слова, на якому були змушені зупинитися. Учитель відзначає прогрес кожного учня, а потім дає їм час дочитати до кінця, щоб мати можливість працювати з завданнями, складеними на основі фрагмента. Максимум балів, який можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

ДПА з математики

В даному випадку вчителям-предметникам також дається вибір з двох можливих форм атестаційної роботи. Перша форма виглядає наступним чином:
Завдання, в якому потрібно виконати три дії. Оцінюється в 3 бали.

Вираз з дужками, в якому потрібно працювати з
багатоцифровими числами і здійснювати дії в певному порядку (1 завдання 2 бали).

Завдання на порівняння чисел і перетворення величин (2 завдання по 1 балу за кожне).

Завдання на знаходження частини від числа (1 завдання, як
е оцінюється в 1 бал).
Робота з геометричним матеріалом, що складається з 2 завдань по 1 балу за кожне.

Творча задача, в якій потрібно застосувати логіку (1 завдання, як
е оцінюється в 2 бали).

Друга форма математичного іспиту відрізняється включенням тестової частини. Обчислення до тестів учень повинен записувати і здавати разом з листочками тестування, щоб учитель бачив хід виконання робіт. Рекомендується скласти квиток з таких завдань:

Тести відкритого типу, в яких потрібно вибрати вірний варіант 1 з трьох запропонованих (3 тіста по 1 балу).

Тести відкритого типу, в яких потрібно встановити послідовність чи знайти відповідності між компонентами (2 тесту по 2 бали за кожне).

Тести відкритого типу, що передбачають коротку відповідь (1 завдання, як
е оцінюється в 2 бали).

Завдання, що передбачає розгорнуту відповідь (1 завдання, за як
е нараховується 3 бали).

Максимум балів, як
і можна отримати за всі завдання, дорівнює 12.

 

Не запускайте математику з першого класу, щоб потім не завалити ДПА!

 

Як підготуватися до ДПА?
Основна мета батьків при підготовці до іспитів – заспокоїти дитину і не допускати зайвих хвилювань. Звичайно, ДПА – це не звичайна контрольна робота. Але це і не ЗНО, від якого багато в чому залежить майбутнє учня.

 

            Підготовка до підсумкової атестації буде успішною, якщо дотримуватися                                 декількох порад:
-- напишіть з дитиною хоча б кілька диктантів та творів на теми, які йому цікаві. Така робота допоможе зрозуміти, які помилки найчастіше допускає школяр, та попрацювати над їх усуненням;

-- складіть план читання українських художніх творів, щоб розвинути техніку читання про себе. Розпитуйте дитину про прочитаний твір, щоб він прагнув не просто читати як можна швидше, але і розуміти, про що йде мова;

якщо ваша дитина пропусти
ла  якісь уроки в школі і не дуже добре розуміє наступний матеріал, сядьте з нею і розберіться у темах;


за пару місяців до ДПА починайте повторювати всю шкільну програму, щоб освіжити і закріпити знання.